LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: BIHAĆ
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
003A001A
BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
2.
003A001B
BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
3.
003A001C
BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
4.
003A002
BAKŠAIŠ 1
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BAKŠAIŠ
5.
003A003
BAKŠAŠ 2
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BAKŠAIŠ
6.
003A004
CENTAR1
PROSTORIJE MZ CENTAR
7.
003A005
CENTAR2
PROSTORIJE GRADSKE GALERIJE
8.
003A006
HARMANI 1
PROSTORIJE O.Š. HARMANI I
9.
003A007
HARMANI 2
PROSTORIJE O.Š.HARMANI II
10.
003A008
HARMANI 3
PROSTORIE O.Š.HARMANI I
11.
003A009
CERAVCI 1
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR UL.ŽRTAVA SREB.GEN
12.
003A010
CERAVCI 2
D.O.O."GIGANT" CREAVAČKA BRDA 86 VL.ALMIR IBUKIĆ
13.
003A011
CERAVCI 3
AUTO ŠKOLA "REDŽIĆ"BOSANSKIH ŠEHIDA 30
14.
003A012
VEDRO POLJE
O.Š.VEDRO POLJE
15.
003A013
ŽEGAR
O.Š.ŽEGAR
16.
003A014
ZAVALJE
O.Š.ZAVALJE
17.
003A015
LUKE 1
PROSTORIJE MZ LUKE
18.
003A016
LUKE 2
O.Š.HARMANI II
19.
003A017
JEZERO-PRIVILCA 1
J.U.SOCIJALNO PEDAGOŠKA ŽIV.ZAJEDNICA
20.
003A018
JEZERO-PRIVILCA 2
CRVENI KRIŽ
21.
003A019
JEZERO-PRIVILCA 3
JU.ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
22.
003A020
VODOVOD-PRIVILICA
PRIVATNI PROSTOR BERONJA BOŠKO VASIF-BEGA BIŠĆEVIĆA
23.
003A021
REPUŠINE
TŠC
24.
003A022
I LJUBIJANKIĆA
TŠC
25.
003A023
SARAJEVSKA
O.Š.HARMANI I
26.
003A024
OZIMICE 1-1
JU OSNOVNA ŠKOLA HARMANI I
27.
003A025
OZIMICE 1-2
MZ OZIMICE I
28.
003A026
OZIMICE 1-3
TŠC
29.
003A027
OZIMICE 1-4
TŠC
30.
003A028A
OZIMICE 2-1
PRIVATNI PROSTOR-PLEŠA MIĆO
31.
003A028B
OZIMICE 2-1
PRIVATNI PROSTOR-PLEŠA MIĆO
32.
003A029
OZIMICE 2-2
PRIVATNI PROSTOR-MIDŽIĆ NEDŽAD UL.HAMDIJE POZDERCA 25
33.
003A030
KRALJE
PRIVATNI PROSTOR VL.SEFEROVIĆ HUSEIN UL.EDHEMA MULABDIĆA 162
34.
003A031
HATINAC
MZ.HATINAC KUĆA MAJANOVIĆ MUHAREMA
35.
003A032
B BRANILACA
PRIVATNI PROSTOR VL.JUKIĆ MERSAD UL.BIHAĆKIH BRANILACA
36.
003A033
D PREKUNJE-SIRKOVINE
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
37.
003A034
D PREKUNJE-M MAHALA
PRIVATNI PROSTOR VL.ALE HALILAGIĆ KOD AUTOBUSNE ST.
38.
003A035
G PREKUNJE-POLIKLINIKA
O.Š.GORNJE PREKOUNJE - RIPAČ
39.
003A036
G PREKUNJE-BRKLJA
UNSKO-SANSKI KOLEDŽ
40.
003A037
G PREKUNJE-3
O.Š.GORNJE PREKOUNJE - RIPAČ
41.
003A038
G PREKUNJE-4
ETUŠC
42.
003A039
VELIKI LUG 1
PRIVATNI PROSTOR VL.BAJRIĆ MUHAREM
43.
003A040
VELIKI LUG 2
NK"METALAC"
44.
003A041
MALI LUG
PRIVATNI PROSTOR VL.HAMULIĆ EMIR BRČANSKA 106
45.
003A042
V ZALOŽJE
O.Š.VELIKO ZALOŽJE
46.
003A043
ČEKRLIJE
PRIVATNI PROSTOR VL.DIZDARIĆ MERSUDIN UL.HRNJAK 33
47.
003A044
ČAVKIĆI
O.Š.ČAVKIĆI
48.
003A045
POKOJ
OSNOVNA ŠKOLA U POKOJU
49.
003A046
JABLANSKA
PRIVATNI PROSTOR-VLMEHO DIZDAREVIĆ VEL.LUG
50.
003A047A
RUŽICA 1
MZ.RUŽICA
51.
003A047B
RUŽICA 1
MZ.RUŽICA
52.
003A048
RUŽICA 2
PRIVATNI PROSTOR VL.DIZDARIĆ ELVIR VINIČKA 147
53.
003A049
RIBIĆ 1
PRIVATNI PROSTOR DIZDARIĆNERMIN UL.M.KOLAKOVIĆA
54.
003A050
RIBIĆ 2
MZ.RIBIĆ
55.
003A051
PRITOKA
O.Š.PRITOKA
56.
003A052
RIPAČ 1
O.Š.RIPAČ
57.
003A053
RIPAČ 2
O.Š.RIPAČ
58.
003A054
GOLUBIĆ
O.Š.GOLUBIĆ
59.
003A055
SOKOLAC
M.Z.SOKOLAC
60.
003A056
K VAKUF
OSNOVNA ŠKOLA U KULEN VAKUFU
61.
003A057A
ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
62.
003A057B
ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
63.
003A058
ĆUKOVI
OSNOVNA ŠKOLA ĆUKOVI
64.
003A059
M BROD
OSNOVNA ŠKOLA MARTIN BROD
65.
003A060A
VELIKA GATA
O.Š.GATA
66.
003A060B
VELIKA GATA
O.Š.GATA
67.
003A061
GATA
O.Š.GATA
68.
003A062A
TURIJA
O.Š.VRSTA
69.
003A062B
TURIJA
O.Š.VRSTA
70.
003A063
VRSTA
O.Š.VRSTA
71.
003A064
VIKIĆI
O.Š.VIKIĆI
72.
003A065A
IZAČIĆ
O.Š.IZAČIĆ
73.
003A065B
IZAČIĆ
O.Š.IZAČIĆ
74.
003A066
PAPARI
O.Š.KLOKOT
75.
003A067
KLOKOT
O.Š.KLOKOT
76.
003A068
KAMENICA 1
O.Š.KAMENICA
77.
003A069
KAMENICA 2
O.Š.KAMENICA
78.
003A070
SPAHIĆI
O.Š.SPAHIĆI
79.
003A071
JEZERO
O.Š.JEZERO
80.
003A072A
SRBLJANI
O.Š.SRBLJANI
81.
003A072B
SRBLJANI
O.Š.SRBLJANI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
54435
Ukupno važećih glasova
27229
Nevažeći po drugim kriterijima629
Ukupno nevažećih praznih listića
1251
Obrađena biračka mjesta81/81(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
27011
Ukupno poštom
117
Ukupno u odsustvu, mobilni tim99
Ukupno potvrđeni
2
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00090
GALIJAŠEVIĆ EMDŽAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
14985148796144155,03
00008
MUSLIĆ ALBIN - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
10649105613948139,11
01182
MUJANOVIĆ MIRSAD - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
101799913503,73
01538
HADŽIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
5785724202,12

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba