LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: 003
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
003A001A
BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
1.
003A001B
BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
1.
003A001C
BREKOVICA
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BREKOVICA
1.
003A002
BAKŠAIŠ 1
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BAKŠAIŠ
1.
003A003
BAKŠAŠ 2
PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE BAKŠAIŠ
1.
003A004
CENTAR1
PROSTORIJE MZ CENTAR
1.
003A005
CENTAR2
PROSTORIJE GRADSKE GALERIJE
1.
003A006
HARMANI 1
PROSTORIJE O.Š. HARMANI I
1.
003A007
HARMANI 2
PROSTORIJE O.Š.HARMANI II
1.
003A008
HARMANI 3
PROSTORIE O.Š.HARMANI I
1.
003A009
CERAVCI 1
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR UL.ŽRTAVA SREB.GEN
1.
003A010
CERAVCI 2
D.O.O."GIGANT" CREAVAČKA BRDA 86 VL.ALMIR IBUKIĆ
1.
003A011
CERAVCI 3
AUTO ŠKOLA "REDŽIĆ"BOSANSKIH ŠEHIDA 30
1.
003A012
VEDRO POLJE
O.Š.VEDRO POLJE
1.
003A013
ŽEGAR
O.Š.ŽEGAR
1.
003A014
ZAVALJE
O.Š.ZAVALJE
1.
003A015
LUKE 1
PROSTORIJE MZ LUKE
1.
003A016
LUKE 2
O.Š.HARMANI II
1.
003A017
JEZERO-PRIVILCA 1
J.U.SOCIJALNO PEDAGOŠKA ŽIV.ZAJEDNICA
1.
003A018
JEZERO-PRIVILCA 2
CRVENI KRIŽ
1.
003A019
JEZERO-PRIVILCA 3
JU.ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
1.
003A020
VODOVOD-PRIVILICA
PRIVATNI PROSTOR BERONJA BOŠKO VASIF-BEGA BIŠĆEVIĆA
1.
003A021
REPUŠINE
TŠC
1.
003A022
I LJUBIJANKIĆA
TŠC
1.
003A023
SARAJEVSKA
O.Š.HARMANI I
1.
003A024
OZIMICE 1-1
JU OSNOVNA ŠKOLA HARMANI I
1.
003A025
OZIMICE 1-2
MZ OZIMICE I
1.
003A026
OZIMICE 1-3
TŠC
1.
003A027
OZIMICE 1-4
TŠC
1.
003A028A
OZIMICE 2-1
PRIVATNI PROSTOR-PLEŠA MIĆO
1.
003A028B
OZIMICE 2-1
PRIVATNI PROSTOR-PLEŠA MIĆO
1.
003A029
OZIMICE 2-2
PRIVATNI PROSTOR-MIDŽIĆ NEDŽAD UL.HAMDIJE POZDERCA 25
1.
003A030
KRALJE
PRIVATNI PROSTOR VL.SEFEROVIĆ HUSEIN UL.EDHEMA MULABDIĆA 162
1.
003A031
HATINAC
MZ.HATINAC KUĆA MAJANOVIĆ MUHAREMA
1.
003A032
B BRANILACA
PRIVATNI PROSTOR VL.JUKIĆ MERSAD UL.BIHAĆKIH BRANILACA
1.
003A033
D PREKUNJE-SIRKOVINE
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
1.
003A034
D PREKUNJE-M MAHALA
PRIVATNI PROSTOR VL.ALE HALILAGIĆ KOD AUTOBUSNE ST.
1.
003A035
G PREKUNJE-POLIKLINIKA
O.Š.GORNJE PREKOUNJE - RIPAČ
1.
003A036
G PREKUNJE-BRKLJA
UNSKO-SANSKI KOLEDŽ
1.
003A037
G PREKUNJE-3
O.Š.GORNJE PREKOUNJE - RIPAČ
1.
003A038
G PREKUNJE-4
ETUŠC
1.
003A039
VELIKI LUG 1
PRIVATNI PROSTOR VL.BAJRIĆ MUHAREM
1.
003A040
VELIKI LUG 2
NK"METALAC"
1.
003A041
MALI LUG
PRIVATNI PROSTOR VL.HAMULIĆ EMIR BRČANSKA 106
1.
003A042
V ZALOŽJE
O.Š.VELIKO ZALOŽJE
1.
003A043
ČEKRLIJE
PRIVATNI PROSTOR VL.DIZDARIĆ MERSUDIN UL.HRNJAK 33
1.
003A044
ČAVKIĆI
O.Š.ČAVKIĆI
1.
003A045
POKOJ
OSNOVNA ŠKOLA U POKOJU
1.
003A046
JABLANSKA
PRIVATNI PROSTOR-VLMEHO DIZDAREVIĆ VEL.LUG
1.
003A047A
RUŽICA 1
MZ.RUŽICA
1.
003A047B
RUŽICA 1
MZ.RUŽICA
1.
003A048
RUŽICA 2
PRIVATNI PROSTOR VL.DIZDARIĆ ELVIR VINIČKA 147
1.
003A049
RIBIĆ 1
PRIVATNI PROSTOR DIZDARIĆNERMIN UL.M.KOLAKOVIĆA
1.
003A050
RIBIĆ 2
MZ.RIBIĆ
1.
003A051
PRITOKA
O.Š.PRITOKA
1.
003A052
RIPAČ 1
O.Š.RIPAČ
1.
003A053
RIPAČ 2
O.Š.RIPAČ
1.
003A054
GOLUBIĆ
O.Š.GOLUBIĆ
1.
003A055
SOKOLAC
M.Z.SOKOLAC
1.
003A056
K VAKUF
OSNOVNA ŠKOLA U KULEN VAKUFU
1.
003A057A
ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
1.
003A057B
ORAŠAC
OSNOVNA ŠKOLA ORAŠAC
1.
003A058
ĆUKOVI
OSNOVNA ŠKOLA ĆUKOVI
1.
003A059
M BROD
OSNOVNA ŠKOLA MARTIN BROD
1.
003A060A
VELIKA GATA
O.Š.GATA
1.
003A060B
VELIKA GATA
O.Š.GATA
1.
003A061
GATA
O.Š.GATA
1.
003A062A
TURIJA
O.Š.VRSTA
1.
003A062B
TURIJA
O.Š.VRSTA
1.
003A063
VRSTA
O.Š.VRSTA
1.
003A064
VIKIĆI
O.Š.VIKIĆI
1.
003A065A
IZAČIĆ
O.Š.IZAČIĆ
1.
003A065B
IZAČIĆ
O.Š.IZAČIĆ
1.
003A066
PAPARI
O.Š.KLOKOT
1.
003A067
KLOKOT
O.Š.KLOKOT
1.
003A068
KAMENICA 1
O.Š.KAMENICA
1.
003A069
KAMENICA 2
O.Š.KAMENICA
1.
003A070
SPAHIĆI
O.Š.SPAHIĆI
1.
003A071
JEZERO
O.Š.JEZERO
1.
003A072A
SRBLJANI
O.Š.SRBLJANI
1.
003A072B
SRBLJANI
O.Š.SRBLJANI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
575
Ukupno važećih glasova
305
Ukupno nevažećih glasova20
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
00090
GALIJAŠEVIĆ EMDŽAD - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
147
00008
MUSLIĆ ALBIN - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
137
01182
MUJANOVIĆ MIRSAD - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
11
01538
HADŽIĆ AMIR - HADŽIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
10
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba