LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: GORAŽDE
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
167A001
TRG BRANILACA
PROSTORIJE MZ GORAŽDE I
2.
167A002
O.Š.HUSEIN EF.ĐOZO 1
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
3.
167A003
O.Š.HUSEIN EF.ĐOZO 2
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
4.
167A004
O.Š.HUSEIN EF.ĐOZO 3
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
5.
167A005
O.Š.HUSEIN EF. ĐOZO 4
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
6.
167A006
S.S.Š.DŽEMAL BIJEDIĆ 1
SSŠ DŽ. BIJEDIĆ M TITA
7.
167A007
S.S.Š.DŽEMAL BIJEDIĆ 2
SSŠ DŽ. BIJEDIĆ M TITA
8.
167A008
1.MAJ
KUĆA BAKIRA SIJERČIĆA M.M.MUNJE
9.
167A009
OBARAK
PROSTORIJE MZ IV
10.
167A010
LUKA
KUĆA ENESA ČELJA UL.IBRE ČELIKA 56
11.
167A011
TITANIK
PROSTORIJE MZ GORAŽDE III
12.
167A012
O.ŠFAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA 1
OŠ FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA
13.
167A013
O.Š.FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA 2
OŠ FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA
14.
167A014
MUJKOVIĆA POLJE 1
KUĆA EDIBA POZDEROVIĆA UL. EDINA PLAKALA BR. 10
15.
167A015
MUJKOVIĆA POLJE 2
KUĆA NURKA KAMENICE UL.BRAĆE POSVANDŽIĆA BR.41
16.
167A016
BAĆCI
KUĆA SAUDINA HADŽIĆA UL.31.DRINSKE BRIGADE
17.
167A017
BAĆCI
KUĆA ŠEKO FATIME UL. 31.DRINSKE BRIGADE BR.61
18.
167A018
BIVOLICE-PODHRANJEN
OŠ U BIVOLICAMA
19.
167A019
VITKOVIĆI 1
O.Š.MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
20.
167A020
VITKOVIĆI 2
O.Š.MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
21.
167A021
MRAVINJAC
PROSTORIJE MZ MRAVINJAC
22.
167A022
BERIČ
O.Š. U BERIČU
23.
167A023
VRANIĆI
PROSTORIJE DOMA MLADIH
24.
167A024
ILOVAČA
O.Š.HASAN TURČALO BRZI
25.
167A025
BRZAČA
O.Š. U BRZAČI
26.
167A026
S.T.Š.HASIB HADŽOVIĆ 1
STŠ HASIB HADŽOVIĆ
27.
167A027
S.T.Š.HASIB HADŽOVIĆ 2
STŠ HASIB HADŽOVIĆ
28.
167A028
BOGUŠIĆI
OŠ U BOGUŠIĆIMA
29.
167A029
OSANICA
OŠ U OSANICI
30.
167A030
SADBA
O.Š. SADBA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
20573
Ukupno važećih glasova
12232
Nevažeći po drugim kriterijima108
Ukupno nevažećih praznih listića
297
Obrađena biračka mjesta30/30(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
12028
Ukupno poštom
194
Ukupno u odsustvu, mobilni tim3
Ukupno potvrđeni
7
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
01182
RAMOVIĆ MUHAMED - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
64316399302052,58
00004
ŽUGA DAMIR - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
409839701231433,50
00008
ADŽEM DŽEVAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
13291305230110,86
00520
SIJERČIĆ ABDUSELAM - BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
32931017022,69
00455
MUJAGIĆ RASIM - LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
45441000,37

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba