LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: 167
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
167A001
TRG BRANILACA
PROSTORIJE MZ GORAŽDE I
1.
167A002
O.Š.HUSEIN EF.ĐOZO 1
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
1.
167A003
O.Š.HUSEIN EF.ĐOZO 2
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
1.
167A004
O.Š.HUSEIN EF.ĐOZO 3
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
1.
167A005
O.Š.HUSEIN EF. ĐOZO 4
OŠ H EF ĐOZO M TITA 1
1.
167A006
S.S.Š.DŽEMAL BIJEDIĆ 1
SSŠ DŽ. BIJEDIĆ M TITA
1.
167A007
S.S.Š.DŽEMAL BIJEDIĆ 2
SSŠ DŽ. BIJEDIĆ M TITA
1.
167A008
1.MAJ
KUĆA BAKIRA SIJERČIĆA M.M.MUNJE
1.
167A009
OBARAK
PROSTORIJE MZ IV
1.
167A010
LUKA
KUĆA ENESA ČELJA UL.IBRE ČELIKA 56
1.
167A011
TITANIK
PROSTORIJE MZ GORAŽDE III
1.
167A012
O.ŠFAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA 1
OŠ FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA
1.
167A013
O.Š.FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA 2
OŠ FAHRUDIN FAHRO BAŠČELIJA
1.
167A014
MUJKOVIĆA POLJE 1
KUĆA EDIBA POZDEROVIĆA UL. EDINA PLAKALA BR. 10
1.
167A015
MUJKOVIĆA POLJE 2
KUĆA NURKA KAMENICE UL.BRAĆE POSVANDŽIĆA BR.41
1.
167A016
BAĆCI
KUĆA SAUDINA HADŽIĆA UL.31.DRINSKE BRIGADE
1.
167A017
BAĆCI
KUĆA ŠEKO FATIME UL. 31.DRINSKE BRIGADE BR.61
1.
167A018
BIVOLICE-PODHRANJEN
OŠ U BIVOLICAMA
1.
167A019
VITKOVIĆI 1
O.Š.MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
1.
167A020
VITKOVIĆI 2
O.Š.MEHMEDALIJA MAK DIZDAR
1.
167A021
MRAVINJAC
PROSTORIJE MZ MRAVINJAC
1.
167A022
BERIČ
O.Š. U BERIČU
1.
167A023
VRANIĆI
PROSTORIJE DOMA MLADIH
1.
167A024
ILOVAČA
O.Š.HASAN TURČALO BRZI
1.
167A025
BRZAČA
O.Š. U BRZAČI
1.
167A026
S.T.Š.HASIB HADŽOVIĆ 1
STŠ HASIB HADŽOVIĆ
1.
167A027
S.T.Š.HASIB HADŽOVIĆ 2
STŠ HASIB HADŽOVIĆ
1.
167A028
BOGUŠIĆI
OŠ U BOGUŠIĆIMA
1.
167A029
OSANICA
OŠ U OSANICI
1.
167A030
SADBA
O.Š. SADBA
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
787
Ukupno važećih glasova
399
Ukupno nevažećih glasova26
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Naziv stranke
Broj glasova
01182
RAMOVIĆ MUHAMED - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
232
00004
ŽUGA DAMIR - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
127
00008
ADŽEM DŽEVAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
28
00520
SIJERČIĆ ABDUSELAM - BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
9
00455
MUJAGIĆ RASIM - LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
3
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba