LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A003 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 13160.78
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 32039.22
EMINIĆ EDHAM 42039.22
LIVAKOVIĆ HAŠIM 101835.29
ŠAHINOVIĆ ELVIR 18917.65
DIZDAREVIĆ LEJLA 2713.73
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 7713.73
VELADŽIĆ SUVAD 9713.73
ŠAHINOVIĆ EDVIN 16713.73
KAUKOVIĆ RASIM 6611.76
SIJAMHODŽIĆ SENADA 859.80
ĐULIĆ AIDA 547.84
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 1247.84
EMRIĆ HAMDIJA 1347.84
SKENDEROVIĆ MAIDA 1123.92
ALIČIĆ EMINA 1423.92
ĆORDIĆ SAFET 1523.92
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba