LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A006 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 14888.89
ĆORDIĆ SAFET 154175.93
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 33870.37
VELADŽIĆ SUVAD 93870.37
LIVAKOVIĆ HAŠIM 101120.37
EMINIĆ EDHAM 4712.96
DIZDAREVIĆ LEJLA 247.41
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 1247.41
ĐULIĆ AIDA 511.85
KAUKOVIĆ RASIM 611.85
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 711.85
SIJAMHODŽIĆ SENADA 811.85
SKENDEROVIĆ MAIDA 1100.00
EMRIĆ HAMDIJA 1323.70
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1600.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
ŠAHINOVIĆ ELVIR 1811.85
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba