LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A008A -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
LIVAKOVIĆ HAŠIM 1013574.59
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 312267.40
VELADŽIĆ ŠEFIK 112066.30
EMINIĆ EDHAM 46334.81
SIJAMHODŽIĆ SENADA 84524.86
VELADŽIĆ SUVAD 94323.76
KAUKOVIĆ RASIM 62212.15
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 71910.50
EMRIĆ HAMDIJA 13147.73
DIZDAREVIĆ LEJLA 2137.18
ĐULIĆ AIDA 5137.18
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 12137.18
ŠAHINOVIĆ ELVIR 18137.18
SKENDEROVIĆ MAIDA 11105.52
ALIČIĆ EMINA 14105.52
ŠAHINOVIĆ EDVIN 16105.52
ĆORDIĆ SAFET 1594.97
DŽINIĆ SEMIRA 1721.10
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba