LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A008B -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
LIVAKOVIĆ HAŠIM 1012689.36
VELADŽIĆ ŠEFIK 17049.65
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 36747.52
EMINIĆ EDHAM 45136.17
SIJAMHODŽIĆ SENADA 83927.66
VELADŽIĆ SUVAD 93021.28
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 121712.06
KAUKOVIĆ RASIM 6149.93
EMRIĆ HAMDIJA 13139.22
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 7128.51
ŠAHINOVIĆ ELVIR 18128.51
DIZDAREVIĆ LEJLA 296.38
ĐULIĆ AIDA 585.67
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1685.67
SKENDEROVIĆ MAIDA 1142.84
ALIČIĆ EMINA 1464.26
ĆORDIĆ SAFET 1542.84
DŽINIĆ SEMIRA 1721.42
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba