LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A009A -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
BPS-SEFER HALILOVIĆ
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PORIĆ NERMIN 1753.85
DIZDAREVIĆ SABID 18753.85
CINAC AMELA 8646.15
CINAC HUSEIN 10538.46
GROŠIĆ HAZIM 4323.08
BAJRIĆ FEHIM 15323.08
KOVAČEVIĆ EMIRA 217.69
DIZDAREVIĆ KADIFA 517.69
ŠARIĆ HUSEIN 1317.69
ĆOSIĆ ŠERIF 300.00
MULALIĆ ESAD 600.00
ŠAKONJIĆ RAMO 700.00
KRUPIĆ HUSEIN 900.00
EMINIĆ FERIDA 1100.00
ALDŽIĆ DŽEMAL 1200.00
GROŠIĆ HAJRA 1400.00
ČAUŠEVIĆ HUSEIN 1600.00
ŠAHINOVIĆ SADINA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba