LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A004 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NAŠA STRANKA
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
BPS-SEFER HALILOVIĆ
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
KOMUNISTIČKA PARTIJA
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PAMUK ŠEĆO 1266.67
JANJIĆ RADENKA 2266.67
RAPA MEHMEDALIJA 3266.67
KADRIĆ HAJRA 8266.67
AGANOVIĆ MIRNESA 26266.67
ČALDAREVIĆ NERMINA 29266.67
GAFIĆ BAHRIJA 5133.33
HODŽIĆ HAKIJA 13133.33
RAMIĆ MIRELA 17133.33
LIGATA ŠEVKO 21133.33
DURMIŠEVIĆ ZIJAD 400.00
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 600.00
MAHMUTOVIĆ VAHID 700.00
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 900.00
MUSIĆ SULEJMAN 1000.00
MILOVIĆ SONJA 1100.00
MAHOVIĆ SEAD 1200.00
MUSIĆ IZETA 1400.00
KUNDO LATIF 1500.00
DRNDO ALJO 1600.00
DEŠEVAC SAFET 1800.00
ĆATOVIĆ JUSUF 1900.00
ATOVIĆ MEDINA 2000.00
VIDOVIĆ MIRO 2200.00
IBRAHIMOVIĆ RAJNA 2300.00
FAZLIĆ FEHIM 2400.00
KARIĆ TEUFIK 2500.00
HASIĆ HALIL 2700.00
AVDAGIĆ NIJAZ 2800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba