LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A007 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
NAŠA STRANKA
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMUNISTIČKA PARTIJA
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 9555.56
FAZLIĆ FEHIM 24444.44
PAMUK ŠEĆO 1111.11
JANJIĆ RADENKA 2111.11
RAPA MEHMEDALIJA 3111.11
DURMIŠEVIĆ ZIJAD 4111.11
GAFIĆ BAHRIJA 5111.11
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 6111.11
MAHMUTOVIĆ VAHID 7111.11
KADRIĆ HAJRA 8111.11
MUSIĆ SULEJMAN 10111.11
MILOVIĆ SONJA 11111.11
MAHOVIĆ SEAD 12111.11
HODŽIĆ HAKIJA 13111.11
MUSIĆ IZETA 14111.11
KUNDO LATIF 15111.11
DRNDO ALJO 16111.11
RAMIĆ MIRELA 17111.11
DEŠEVAC SAFET 18111.11
ĆATOVIĆ JUSUF 19111.11
ATOVIĆ MEDINA 20111.11
LIGATA ŠEVKO 21111.11
VIDOVIĆ MIRO 22111.11
IBRAHIMOVIĆ RAJNA 23111.11
KARIĆ TEUFIK 25111.11
AGANOVIĆ MIRNESA 26111.11
HASIĆ HALIL 27111.11
AVDAGIĆ NIJAZ 28111.11
ČALDAREVIĆ NERMINA 29111.11
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba