LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A010 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
NAŠA STRANKA
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
KOMUNISTIČKA PARTIJA
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
PAMUK ŠEĆO 13100.00
JANJIĆ RADENKA 2133.33
RAMIĆ MIRELA 17133.33
RAPA MEHMEDALIJA 300.00
DURMIŠEVIĆ ZIJAD 400.00
GAFIĆ BAHRIJA 500.00
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 600.00
MAHMUTOVIĆ VAHID 700.00
KADRIĆ HAJRA 800.00
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 900.00
MUSIĆ SULEJMAN 1000.00
MILOVIĆ SONJA 1100.00
MAHOVIĆ SEAD 1200.00
HODŽIĆ HAKIJA 1300.00
MUSIĆ IZETA 1400.00
KUNDO LATIF 1500.00
DRNDO ALJO 1600.00
DEŠEVAC SAFET 1800.00
ĆATOVIĆ JUSUF 1900.00
ATOVIĆ MEDINA 2000.00
LIGATA ŠEVKO 2100.00
VIDOVIĆ MIRO 2200.00
IBRAHIMOVIĆ RAJNA 2300.00
FAZLIĆ FEHIM 2400.00
KARIĆ TEUFIK 2500.00
AGANOVIĆ MIRNESA 2600.00
HASIĆ HALIL 2700.00
AVDAGIĆ NIJAZ 2800.00
ČALDAREVIĆ NERMINA 2900.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba