LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A035 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
NAŠA STRANKA
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
KOMUNISTIČKA PARTIJA
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
RAPA MEHMEDALIJA 3360.00
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 6120.00
PAMUK ŠEĆO 100.00
JANJIĆ RADENKA 200.00
DURMIŠEVIĆ ZIJAD 400.00
GAFIĆ BAHRIJA 500.00
MAHMUTOVIĆ VAHID 700.00
KADRIĆ HAJRA 800.00
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 900.00
MUSIĆ SULEJMAN 1000.00
MILOVIĆ SONJA 1100.00
MAHOVIĆ SEAD 1200.00
HODŽIĆ HAKIJA 1300.00
MUSIĆ IZETA 1400.00
KUNDO LATIF 1500.00
DRNDO ALJO 1600.00
RAMIĆ MIRELA 1700.00
DEŠEVAC SAFET 1800.00
ĆATOVIĆ JUSUF 1900.00
ATOVIĆ MEDINA 2000.00
LIGATA ŠEVKO 2100.00
VIDOVIĆ MIRO 2200.00
IBRAHIMOVIĆ RAJNA 2300.00
FAZLIĆ FEHIM 2400.00
KARIĆ TEUFIK 2500.00
AGANOVIĆ MIRNESA 2600.00
HASIĆ HALIL 2700.00
AVDAGIĆ NIJAZ 2800.00
ČALDAREVIĆ NERMINA 2900.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba