LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A054 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
NAŠA STRANKA
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
KOMUNISTIČKA PARTIJA
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
DURMIŠEVIĆ ZIJAD 42100.00
HASIĆ HALIL 272100.00
PAMUK ŠEĆO 1150.00
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 6150.00
JANJIĆ RADENKA 200.00
RAPA MEHMEDALIJA 300.00
GAFIĆ BAHRIJA 500.00
MAHMUTOVIĆ VAHID 700.00
KADRIĆ HAJRA 800.00
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 900.00
MUSIĆ SULEJMAN 1000.00
MILOVIĆ SONJA 1100.00
MAHOVIĆ SEAD 1200.00
HODŽIĆ HAKIJA 1300.00
MUSIĆ IZETA 1400.00
KUNDO LATIF 1500.00
DRNDO ALJO 1600.00
RAMIĆ MIRELA 1700.00
DEŠEVAC SAFET 1800.00
ĆATOVIĆ JUSUF 1900.00
ATOVIĆ MEDINA 2000.00
LIGATA ŠEVKO 2100.00
VIDOVIĆ MIRO 2200.00
IBRAHIMOVIĆ RAJNA 2300.00
FAZLIĆ FEHIM 2400.00
KARIĆ TEUFIK 2500.00
AGANOVIĆ MIRNESA 2600.00
AVDAGIĆ NIJAZ 2800.00
ČALDAREVIĆ NERMINA 2900.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba