LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A071 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
NAŠA STRANKA
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
BPS-SEFER HALILOVIĆ
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
KOMUNISTIČKA PARTIJA
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
DURMIŠEVIĆ ZIJAD 42266.67
AGANOVIĆ MIRNESA 261030.30
RAMIĆ MIRELA 17412.12
ČALDAREVIĆ NERMINA 2939.09
MUSIĆ SULEJMAN 1026.06
LIGATA ŠEVKO 2126.06
PAMUK ŠEĆO 113.03
JANJIĆ RADENKA 200.00
RAPA MEHMEDALIJA 300.00
GAFIĆ BAHRIJA 500.00
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 613.03
MAHMUTOVIĆ VAHID 700.00
KADRIĆ HAJRA 813.03
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 900.00
MILOVIĆ SONJA 1100.00
MAHOVIĆ SEAD 1200.00
HODŽIĆ HAKIJA 1300.00
MUSIĆ IZETA 1400.00
KUNDO LATIF 1500.00
DRNDO ALJO 1600.00
DEŠEVAC SAFET 1800.00
ĆATOVIĆ JUSUF 1900.00
ATOVIĆ MEDINA 2000.00
VIDOVIĆ MIRO 2200.00
IBRAHIMOVIĆ RAJNA 2300.00
FAZLIĆ FEHIM 2400.00
KARIĆ TEUFIK 2500.00
HASIĆ HALIL 2700.00
AVDAGIĆ NIJAZ 2800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba