LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: BUŽIM -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1VELADŽIĆ ŠEFIK 187963.56
2LIVAKOVIĆ HAŠIM 1059543.02
3ALEŠEVIĆ SEHUDIN 358242.08
4VELADŽIĆ SUVAD 944031.81
5DIZDAREVIĆ VEHBIJA 1230722.20
6KAUKOVIĆ RASIM 628520.61
7EMINIĆ EDHAM 428420.54
8ŠAHINOVIĆ ELVIR 1823016.63
9BAJREKTAREVIĆ SUVAD 718213.16
10SIJAMHODŽIĆ SENADA 814810.70
11EMRIĆ HAMDIJA 1314410.41
12DIZDAREVIĆ LEJLA 21168.39
13ĆORDIĆ SAFET 15966.94
14ŠAHINOVIĆ EDVIN 16956.87
15ĐULIĆ AIDA 5755.42
16SKENDEROVIĆ MAIDA 11624.48
17ALIČIĆ EMINA 14604.34
18DŽINIĆ SEMIRA 17402.89
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba