LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: ILIDŽA -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
NAŠA STRANKA
BPS-SEFER HALILOVIĆ
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP
NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
KOMUNISTIČKA PARTIJA
DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova % Mandati
1PAMUK ŠEĆO 112626.25
2DURMIŠEVIĆ ZIJAD 48317.29
3MUSIĆ SULEJMAN 107114.79
4RAPA MEHMEDALIJA 34910.21
5DRNDO ALJO 16398.13
6JANJIĆ RADENKA 2347.08
7MEMIŠEVIĆ DŽEVAD 6306.25
8LIGATA ŠEVKO 21285.83
9AGANOVIĆ MIRNESA 26285.83
10MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ 9275.63
11KADRIĆ HAJRA 8265.42
12HODŽIĆ HAKIJA 13265.42
13RAMIĆ MIRELA 17265.42
14GAFIĆ BAHRIJA 5255.21
15FAZLIĆ FEHIM 24245.00
16HASIĆ HALIL 27245.00
17MAHMUTOVIĆ VAHID 7132.71
18MILOVIĆ SONJA 11224.58
19MAHOVIĆ SEAD 12193.96
20MUSIĆ IZETA 14142.92
21KUNDO LATIF 15173.54
22DEŠEVAC SAFET 18122.50
23ĆATOVIĆ JUSUF 19142.92
24ATOVIĆ MEDINA 20112.29
25VIDOVIĆ MIRO 22193.96
26IBRAHIMOVIĆ RAJNA 23142.92
27KARIĆ TEUFIK 25142.92
28AVDAGIĆ NIJAZ 28163.33
29ČALDAREVIĆ NERMINA 29214.38
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba