Izvješće o reviziji i pregledu financijskog izvješća političkih stranaka za 2010.godinu
BOSANSKOHERCEGOVACKA PATRIOTSKA STRANKA - BPS Sefer Halilović STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU SBiH SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE SDP BIH SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH HDZ BiH SOCIJALISTIČKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE, SP SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA RS, PDP NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK, NS RADOM ZA BOLJITAK SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA-SNSD- MILORAD DODIK HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990, HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO - HDZ 1990 DEMOKRATSKA PARTIJA, DP SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BiH, SBB BiH STRANKA KOKUZA SRPSKA NAPREDNA STRANKA STRANKA ZA SREDNJE HKDU - HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH SRPSKA RADIKALNA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE, SRS RS HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE GDS BiH STRANKA SPAS DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BiH - DNZ BiH DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH DSI BiH BOSS - BOSANSKA STRANKA Mirnes Ajanović HRVATSKA NARODNA ZAJEDNICA-HNZ ZAVICAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE MARCETA DEMOKRATSKA STRANKA DS NOVI DEMOKRATSKI POKRET RUDO, NDP SRPSKI POKRET OBNOVE REPUBLIKE SRPSKE SPO RS SELJACKA STRANKA PENZIONERSKA STRANKA REPUBLIKE SRPSKE PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA - NOVI NAZIV SRPSKI NARODNI SAVEZ - DR BRANISLAV LOLIC', SNS BOSANSKO-HERCEGOVACKA HRVATSKA CISTA STRANKA PRAVA, BHČSP HRVATSKA SELJACKA STRANKA BIH-NOVA HRVATSKA INICIJATIVA, HSS-NHI KONGRESNA NARODNA STRANKA ZAŠTITE PRAVA BORACA I GRAÐANA - PRAVDE I MORALA BIH - KNS HRVATSKI DEMOKRŠCANI, HD UJEDINJENA HSP - a BiH, UHSP BiH LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA, LDS BiH DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ, DNS STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BIH, SP/U BiH STRANKA DEVIZNIH ŠTEDIŠA RS, SDŠ RS HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK' - BIH, HPB BiH BOSANSKOHERCEGOVAČKA PODRINJSKA NARODNA STRANKA, BPNS HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH, HDU BiH NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA RADNICKO-KOMUNISTICKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE DSS - DEMOKRATSKA STRANKA SRPSKE GRAÐANSKA PARTIJA NAPRETKA, GPN NOVA DEMOKRATIJA, ND STRANKA ZA HERCEGOVINU - POKRET ZA TREBINJE PARTIJA PRIVREDNOG PROGRESA' BOSNE I HERCEGOVINE, PPP BiH BIHACKA GRAÐANSKA ALTERNATIVA, BGA SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BIH, SDU BiH EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5 SRPSKI RADIKALNI SAVEZ DR VOJISLAV ŠEŠELJ, SRS dr.V.Šešelj HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH -HSP BIH - (NOVI NAZIV), Zvonko Jurišić,pr. NEZAVISNA DEMOKRATSKA STRANKA- NDS DEMOKRATI BOSNE I HERCEHOVINE NEZAVISNA LISTA BIH HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HERCEG-BOSNE STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH DEMOKRATA BIH - SUND BiH NAŠA STRANKA EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE, EP RS STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI ZA EVROPSKU BIH A-SDA HRVATSKA STRANKA PRAVA POSAVINE, HSP Posavine SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA 2002 BOSNE I HERCEGOVINE-STRANKA SOCIJALNE PRAVDE, SDU 2002 BOŠNJAČKA SELJAČKA STRANKA POKRET ZA PRNJAVOR EKOLOŠKA DEMOKRATSKA STRANKA, EDS STRANKA HRVATSKOG PRAVA NOVA GRAĐANSKA INICIJATIVA-KOZARAC, NGI-Kozarac NEZAVISNA STRANKA DR MIHAJLO TOVIRAC STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE SNAGA BOSNE POKRET ZA NAŠ GRAD - PALE DEMOKRATSKA STRANKA NARODA SRPSKE, DSNS POKRET ZA SEMBERIJU NARODNA STRANKA BRČKO DISTRIKT BIH KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA NARODNA STRANKA (POKRET ZA BROD) STRANKA ZA MLADOST, RAZVOJ I BUDUĆNOST BRČANSKA DEMOKRATSKA INICIJATIVA-ZA BOLJE BRČKO NARODNA STRANKA NOVI GRAD STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ BOSNE I HERCEGOVINE SAVEZ ZA DEMOKRATSKU SRPSKU PARTIJA PRAVOG PUTA, PPP NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA POSAVSKA STRANKA NOVI EKONOMSKI POKRET U BOSNI I HERCEGOVINI, NEP U BIH, Selimović Kasim, predsjednik STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA "DR.ANTE STARČEVIĆ" STRANKA REGIJE LIVNO, SRL DEMOKRATSKA STRANKA FEDERALISTA HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE HRVATSKA SELJAČKA STRANKA