Izjave o imovinskom stanju - Opći izbori 2014. godine
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Aiša Ćenanović
Alma Kratina
Alma Macić
Almira Ćosić
Almir Zulić
Amir Zukić
Amra Haračić
Amra Kunovac
Anela Šestić-Begović
Asim Kamber
Azra Hadžiahmetović
Azra Hadžić
Bajro Makić
Belma Pojskić
Bilsena Šahman
Blaž Župarić
Boris Barun
Boris Marjanović
Boro Krišto
Damir Mašić
Darijana Katić
Dario Knezović
Davor Vuletić
Dennis Gratz
Dženan Đonlagić
Dževad Adžem
Dževad Agić
Dževad Hodžić
Edin Mušić
Elma Đogić
Elvir Karajbić
Elzina Pirić
Emina Mutap
Enver Bijedić
Esad Bašagić
Fahrudin Nikšić
Faruk Ćupina
Hajrudin Havić
Halid Muhić
Hasan Muratović
Hasida Isaković
Ibrahim Šišić
Ilhan Bušatlić
Ismet Kurić
Ismet Osmanović
Ivan Musa
Jasmina Zubić
Jasmin Kadić
Jasna Duraković Hadžiomerović
Jozo Bagarić
Jusuf Bubica
Kasim Mulalić
Kenela Zuko
Ljuban Herceg
Mahir Mešalić
Marin Barbarić
Mehrudin Švago
Mensud Borović
Midhat Karović
Mira Grgić
Mira Ljubijankić
Mirela Halilović
Mirsad Kukić
Mirsad Topčagić
Mirza Ganić
Mladen Bošković
Muhamed Ibrahimović
Mujo Hasić
Mujo Hodžić
Munib Jusufović
Nasir Beganović
Nermina Zahirović
Nermin Nikšić
Oliver Radoš
Omer Škaljo
Osman Suljagić
Radoslav Luburić
Ramiz Meša
Rasim Omerović
Refik Hankić
Rusmir Mesihović
Safet Kešo
Salem Halilović
Salmir Kaplan
Sanel Razić
Saša Mitrović
Slavica Josipović
Suzana Franjka Galić
Tarik Arapčić
Vesna Švancer
Vjekoslav Bakula
Zana Marjanović
Zdravko Kuzman
Zijad Alajbegović
Zikreta Odobašić
Zlatko Kravić
Zukan Helez
Šemsudin Kavazović
Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine