Priručnici - sukob interesa i finansiranje stranaka