Sjednice A- A+

14. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 19.4.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 11. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 12. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Pravilnika o prijavi i uslovima za ovjeru političkih subjekata za sudjelovanje na Općim izborima 2018. godine
 3. Prijedlog Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Središnjeg biračkog popisa
 4. Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora
 5. Prijedlog Naputka o dopuni Naputka o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta
 6. Prijedlog Naputka o izmjenama i dopunama Naputka o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača
 7. Prijedlog Naputka o izmjenama Naputka o dodjeli i prestanku mandata
 8. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Ilijaš
 9. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinskog izbornog povjerenstva Bugojno
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Gradačac
 10. 1) Informacija o stanju popunjenosti izbornih povjerenstava na dan 16.4.2018. godine
  2) Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenskih predsjednika i zamjenskih članova:
   1. Općinskog izbornog povjerenstva Berkovići
   2. Gradskog izbornog povjerenstva Goražde
   3. Općinskog izbornog povjerenstva Živinice
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog poisa za potrebe provedbe postupka opoziva načelnika Općine Lukavac
 12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Istočno Novo Sarajevo
 13. Informacija po zaključku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH broj: 05-1-02-2-221-1/18 od 7. 3. 2018. godine
 14. Prijedlog Odluke o:
   1) zakupu kompjuterske opreme za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
   2) imenovanju Povjerenstva za nabavu zakupa kompjuterske opreme za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
 15. Prijedlog Odluke o nabavci usluga tiskanja i pakovanja PRP obrazaca za Opće izbore 2018. godine
 16. Ostalo
   1) Informacija o održanoj edukaciji uposlenika centara za birački spisak

 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice
14 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
19.4.2018 1
13 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
12.4.2018 1
11 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
5.4.2018 1
10 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
29.3.2018 1
9sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
15.3.2018 9:00:00