SJEDNICE A- A+

50. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 22.9.2014 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 48. sjednice SIP BiH
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 49. sjednice SIP BiH
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Zenica
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Cazin
   2) Krupa na Uni
 4. Prijedlog Odluke po prigovoru koalicije Borci za novu politiku
 5. Prijedlog Odluke po žalbi političke stranke Prva bosanskohercegovačka stranka
 6. Prijedlog Odluke po žalbi političke stranke Demokratska fronta – Željko Komšić
 7. Prijedlog Odluke po žalbi političke stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik na Odluku Općinskog izbornog povjerenstva Berkovići broj: 11/14
 8. 1) Prijedlog Plana aktivnosti isplate naknada članovima biračkih odbora za rad na Općim izborima 2014. godine
  2) Instrukcija općinskim izbornim povjerenstvima, gradskim izbornim povjerenstvima i Izbornom povjerenstvu Brčko Distrikta BiH o isplati naknade članovima biračkih odbora za rad na Općim izborima 2014. godine
 9. Prijedlog Odluke o prodaji motornog vozila
 10. Ostalo

Zamjenjuje predsjednika

Vlado Rogić, član

SJEDNICE
50 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
22.9.2014 13:00:00
49 (korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
18.9.2014
48 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
11.9.2014 10:30:00
47 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
8.9.2014 12:00:00
46 (korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
4.9.2014 1