SJEDNICE A- A+

48. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 25.8.2016 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 46. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 47. (žurne, korespodentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke broj: 05-1-07-1-797/16 od 12.08.2016. godine
 3. 1) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke broj: 05-1-07-1-860-1/16 od 12.08.2016 godine i dopuni Odluke 05-1-07-1-860-2/16 od 19. 08. 2016. godine
  2) Prijedlog Odluke o određivanju biračkih mjesta za glasovanje u diplomatsko- konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH broj: 05-1-07-1-859-1/16 od 12.08.2016. godine
 5. Prijedlog Odluke o zaključivanju i potvrđivanju Središnjeg biračkog popisa za Lokalne izbore 2016. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ovjeri kandidacijske liste i kandidata političkog subjekta Stranka za BiH za Gradsko vijeće Tuzla 
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Glavnog središta za brojanje za Lokalne izbore 2016. godine
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasovanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na Lokalnim izborima 2016. godine
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade softvera za bazu podataka o certificiranim trenerima i članovima biračkih odbora – Program Vijeća Evrope
 10. Ostalo
 
   
   Predsjednik    
Dr. Ahmet Šantić
 
SJEDNICE
48sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
25.8.2016 1
47 (žurna, korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
19.8.2016 12:00:00
46 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
18.8.2016 9:00:00
45 (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
16.8.2016 15:00:00
44(žurna, korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
12.8.2016 15:00:00