SJEDNICE A- A+

29. (korespodentnu) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 16.4.2015 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 28.  sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Grada Sarajeva
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izborne povjerenstva:
   1) Kladanj
   2) Livno
   3) Šipovo
   4) Tešanj
   5) Zavidovići
   6) Zenica
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe održavanja referenduma na teritoriju mjesne zajednice Maglaj Grad, Općina Maglaj
 5. Prijedlog Izvješća o provedbi zakona iz mjerodavnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog Programa rada Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
 7. Prijedlog Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine
 8. Prijedlog Zaključka po podnesku:
   1) Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske
   2) Gorana Spasojevića iz Čelinca
 9. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za slobodan pristup informacijama:
   1) Harisa Plehe, Nermina Bjelaka i Rasima Smajića, zastupani po advokatu Mirnesu Ajanoviću
   2) političkog subjekta BOSS – Bosanska stranka
 10. Prijedlog Pravilnika o načinu glasovanja i odlučivanja Povjerenstva za javnu nabavu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 11. Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2014. godini iz proračuna svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini
 12. Ostalo

Predsjednik

dr. Ahmet Šantić

SJEDNICE
29 (korespodentnu) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
16.4.2015 1
28 sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
8.4.2015 9:00:00
27 (korespodentnu) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
2.4.2015
25 sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
31.3.2015 1
24 sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
30.3.2015 1