Sjednice A- A+

22. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 26.4.2017 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 20. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 21. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Grada Trebinje
   2) Općinsko vijeće Posušje
   3) Općinsko vijeće Vareš
   4) Općinsko vijeće Živinice
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinskog izbornog povjerenstva Domaljevac-Šamac
   2) Općinskog izbornog povjerenstva Lopare
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Ljubinje
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Usora
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provođenja izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine:
   1) Breza
   2) Derventa
   3) Novi Grad
   4) Pale
   5) Rogatica
   6) Vogošća
 5. Prijedlog izgleda i sadržaja Potvrde o prisustvu Konferenciji „Lokalni izbori 2016. – naučene lekcije“ – 23. i 24. veljače 2017. godine, Ilidža
 6. Informacija o nepravilnostima u radu izborne administracije u osnovnim izbornim jedinicama – Lokalni izbori 2016. godine
 7. Informacija o podnesenim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2016. godinu sa izvorima financiranja
 8. Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2016. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini
 9. Izvješće o izvršenju budžeta Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine 1.1. – 31.3.2017. godine
 10. Prijedlog Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj Skladišta Središnjeg izbornog povjerenstva BiH
 11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke softvera – „Nadogradnja JIIS BiH“
 12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu javne nabavke softvera i hardvera za skladišnu evidenciju
 13. 1) Prijedlog Odluke o nabavci goriva za službena motorna vozila
  2) Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavku goriva za službena vozila
 14. Ostalo

Predsjednica   

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice
22 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
26.4.2017 1
20 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
13.4.2017 9:00:00
19Sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
6.4.2017 9:00:00
18 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
29.3.2017 9:00:00
17sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
23.3.2017 8:30:00