SJEDNICE A- A+

26. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja :: 26.5.2016 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 25. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Izvješće o izvršenim provjerama prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata sa prijedlogom odluka za ovjeru, odnosno obavijesti o nedostacima u prijavi
 3. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
 4. 1) Prijedlog Naputka o izmjenama Naputka o izgledu i načinu ispunjavanja obrazaca izjave o imovinskom stanju
  2) Prijedlog prečišćenog teksta Naputka o izgledu i načinu ispunjavanja obrazaca izjave o imovinskom stanju
 5. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Bosansko-podrinjskog kantona
   2) Općinsko vijeće Ljubuški
   3) Općinsko vijeće Široki Brijeg
   4) Skupština opštine Istočna Ilidža
 6. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izbornog povjerenstva:
   1) Bileća
   2) Bratunac
   3) Teočak
 7. Prijedlog Odluke o visini naknada za ugovor o djelu
 8. Prijedlog Odluke o nabavci usluga poštanske dostave izbornog materijala putem preporučenih pošiljki za Lokalne izbore 2016. godine
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga opravke i servisiranja službenih motornih vozila
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe – računalne i elektroničke opreme i opreme za prenos podataka i glasa:
   1) LOT 1 – Računalna oprema
   2) LOT 2 – Elektronička oprema
   3) LOT 3 – Oprema za prenos podataka i glasa
 11. Ostalo

Predsjednik

Dr. Ahmet Šantić

SJEDNICE
26 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
26.5.2016 1
25 sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
19.5.2016 9:00:00
24 (hitna) sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
17.5.2016 8:30:00
23sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
12.5.2016 9:00:00
22 (hitna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
5.5.2016 11:00:00