Sjednice A- A+

52. sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 19.9.2018 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština opštine Nevesinje
 2. Izvješće o dostavljenim zahtjevima za akreditiranje izbornih promatrača za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2018. godine sa prijedlogom odluke
 3. Prijedlog Odluke po podnesku političkog subjekta Savez nezavisnih socijaldemokrata u predmetu utvrđivanja kršenja članka 16.14 stavak (3)
 4. Prijedlog Odluke po podnesku političkog subjekta PDP – Partija demokratskog progresa RS – Mladen Ivanić u predmetu utvrđivanja kršenja članka 7.3 stavak (1) točka 7.
 5. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova biračkih odbora u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog Plana provođenja nadzora nad obukom predsjednika i članova biračkih odbora za Opće izbore 2018. godine
 7. Izvještaj o stanju u Glavnom centru za brojanje na dan 14. 9. 2018. godine i aktivnostima Uprave Glavnog centra za brojanje
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja, i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala Opće izbore 2018. godine
 9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje, glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja, i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala Opće izbore 2018. godine
 10. Prijedlog Odluke o visini naknade za lica angažirana u organizacionim jedinicama Glavnog centra za brojanje
 11. Prijedlog Zaključka o dostavi Instrukcije izbornim povjerenstvima osnovnih izbornih jedinica o načinu postupanja sa spiskovima birača koji glasuju izvan Bosne i Hercegovine
 12. Informacija o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2016. godinu, sa nalazima revizije
 13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača:
   1) za nabavku usluga održavanja virtualizirane serverske infrastrukture, operativnih sistema, baza podataka, sistema za zaštitu i pohranu podataka i računarske mreže – LOT 1
   2) za nabavku usluga produženja CISCO i VMWare licenci – LOT 2
 14. Ostalo


 

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

Sjednice
52sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
19.9.2018 11:00:00
51 sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
13.9.2018 9:00:00
50 (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
10.9.2018 14:00:00
49 (žurna, korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
6.9.2018 14:00:00
48 (korespodentna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
5.9.2018 15:00:00