Priopćenja za javnost

IZBORNA KAMPANJA

Sarajevo, 11.09.2014. godine – Sutra, 12. rujna je dan kada službeno počinje izborna kampanja za Opće izbore 2014. godine i traje do 11.10.2014. godine do 07:00 sati  ujutro kada počinje izborna šutnja. To je period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima.
U tom p...

UNIŠTAVA SE SITO SA VODENIM ŽIGO

Sarajevo, 08.09.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

ZAMJENIK POMOĆNIKA DRŽAVNOG TAJN

Sarajevo, 05.09.2014. godine – Predsjednik i članovi Središnjeg izbornog

POKRENUTI POSTUPCI PROTIV 27 POL

Sarajevo, 04.09.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

ZAKLJUČENI I POTVRĐENI IZVODI IZ

Sarajevo, 02.09.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

OVJERENI KANDIDATI ZA SUDJELOVAN

Sarajevo, 26.08.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

IMENOVANO RUKOVODSTVO GLAVNOG CE

Sarajevo, 20.08.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

OVJERENE KANDIDACIJSKE LISTE ZA

Sarajevo, 18.08.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

GLAVNI CENTAR ZA BROJANJE U ZETR

Sarajevo, 14.08.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

NA OPĆIM IZBORIMA 2014. GODINE U

Sarajevo, 08.08.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je juč

OVJERA KANDIDATA I KANDIDACIJSKI

Sarajevo, 07.08.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na

ŽDRIJEB POLITIČKIH SUBJEKATA

Sarajevo, 31.07.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH danas

OVJERA KANDIDATA I KANDIDACIJSKIH LISTI

Sarajevo, 24.07.2014. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je na današnjoj sjednici, na osnovu Izvješća o izvršenim provjerama kandidacijskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija ovjerenih za učešće na Općim izborima 2014. godine, pristupilo postupku ovjere onih kandidacijskih listi i kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za ovjeru.

Središnjem izbornom povjerenstvu BiH podnesene su 753 kandidacijske liste sa ukupno 7892 kandidata. Provjerom je utvrđeno da je validnih 480 kandidacijskih listi sa ukupno 4272 kandidata i toliko ih je danas i ovjerilo Središnje izborno povjerenstvo BiH, dok je za 272 kandidacijske liste provjerom utvrđeno da sadrže nedostatke i u vezi stim Središnje izborno povjerenstvo BiH će političke subjekte čije liste sadrže nedostatke obavjestiti da u roku od 5 dana otklone nedostatke na listama.

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je odbilo ovjeru kandidatske liste političke stranke „Demokratska stranka invalida BiH“ za Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH- Izborna jedinica 523 jer je ta politička stranka za navedeni nivo vlasti ovjerena u okviru koalicije. Podsjećamo da je odredbama članka 4.13 stavak (1) Izbornog zakona BiH propisano da politička stranka, koja je član koalicije, ne može za isti organ vlasti učestvovati na izborima kao član druge koalicije ili kao posebna politička stranka.

Rok za konačnu ovjeru kandidata i kandidacijskih listi je 08.08.2014. godine.

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je primilo k znanju Informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2012. godinu sa nalazima revizije. Izvješća o izvršenoj reviziji sa nalazima revizije će do kraja dana biti dostupna javnosti na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, www.izbori.ba .