Priopćenja za javnost

PRIJAVE POLITIČKIH SUBJEKATA ZA SUDJELOVANJE NA LOKALNIM IZBORIMA 2016

Sarajevo, 20.05.2016.godine – Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2016. godine, danas je u 16:00 sati istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, neovisnih kandidata, udruga građana i grupa građana za sudjelovanje na izborima.

Prijavu za ovjeru učešća na izborima podnijelo je 115 političkih stranaka, 322 neovisna kandidata...

PRIJAVE POLITIČKIH SUBJEKATA ZA

Sarajevo, 20.05.2016.godine – Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu i

REGISTRACIJA BIRAČA IZ INOZEMSTV

Sarajevo, 13.05.2016.godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH obavje

EDUKACIJA

Sarajevo, 11.05.2016.godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH je dana

IZDATA POTVRDA ZA KANDIDATA ZA F

Sarajevo, 05.05.2016.godine –Središnje izborno povjerenstvo BiH je na da

LOKALNI IZBORI 2016. GODINE

Sarajevo, 04.05.2016.godine –Središnje izborno povjerenstvo BiH je na d

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA POLITIČKIH

Sarajevo, 28.04.2016.godine – Zakonom o financiranju političkih stran

4. SVIBNJA ODLUKA O RASPISIVANJU

Sarajevo, 14.04.2016.godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH će, suk

IRENA HADŽIABDIĆ NA 60. GODIŠNJI

Sarajevo, 16.03.2016.godine – Na poziv Madeleine Albright, predsjednice

GODIŠNjA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PO

Sarajevo, 03.03.2016.godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH podsjeć

INICIJATIVA ZA PRONALAŽENJE MODA

Sarajevo, 10.02.2016. godine – Središnje izborno povjerenstvo BiH jučer

PREZENTACIJA UPOTREBE NAPREDNIH

Sarajevo, 09.02.2016. godine –Središnje izborno povjerenstvo BiH i izbor

PREDAVANJE O IZBORIMA ZA STUDENT

Sarajevo, 14.01.2016.godine – Danas je Središnje izborno povjerenstvo Bi