Priopćenja za javnost

DVODNEVNA KONFERENCIJA “LOKALNI IZBORI 2016. – NAUČENE LEKCIJE“

Sarajevo,23.02.2017.godine – Danas je na Ilidži počela dvodnevna konferencija „Lokalni izbori 2016.-naučene lekcije“ u organizaciji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uz podršku Vijeća Evrope. Logističku podršku na konferenciji Sreišnjem izbornom povjerenstvu BiH pruža Udruga izbornih zvaničnika BiH. Konferencija je...

POČEO S RADOM GLAVNI CENTAR ZA B

Sarajevo,21.02.2017.godine – Glavni centar za brojanje glasova

SIGURNOST IZBORNOG PROCESA NA LO

Sarajevo,21.02.2017.godine – Provođenjem ponovljenih izbora u o

DINAMIKA OBJAVE IZBORNIH REZULTA

Sarajevo,20.02.2017.godine – Jučer su u općini Stolac održani p

ODZIV BIRAČA NA PONOVNIM IZBORIM

Sarajevo,19.02.2017.godine – Danas su u općini Stolac održavani

PONOVNI IZBORI U OPĆINI STOLAC S

Sarajevo,19.02.2017.godine – Danas se u općini Stolac održavaju

PONOVNI IZBORI U OPĆINI STOLAC O

Sarajevo,17.02.2017.godine – Ponovljeni izbori za općinskog nač

SVE AKTIVNOSTI NA ORGANIZACIJI P

Sarajevo,10.02.2017.godine – Sukladno Naputku o rokovima izborn

POTVRĐENI REZULTATI POSREDNIH IZ

Sarajevo,09.02.2017.godine – Središnje izborno povjerens

NEDOPUSTIVE IZJAVE O NEZAKONITOM

Sarajevo,08.02.2017.godine – Neprimjerene, tendenciozne i netač

PONOVNI IZBORI U STOCU BIRAČIM

Sarajevo,07.02.2017.godine – Završen je posao šta