ОПШТИНСКИ ОРГАНИ ВЛАСТИ У БИ

Сарајево, 17.07.2014. године – Централна изборна комисија БиХ је на дана

ИСТЕКАО РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ КА

Сaрajeвo, 14.07.2014. гoдинe – Дaнaс у 16 чaсoвa истeкao je рoк кojeг су

УTВРЂEН ИЗГЛEД И СAДРЖAJ ВOД

Сaрajeвo, 10.07.2014. гoдинe – Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ je усвojил

СAСTAНAК MOНИTOРИНГ MИСИJA С

Сaрajeвo, 09.07.2014. гoдинe – Дaнaс су сe у Сaрajeву члaнoви Цeнтрaлнe