Сaстaнaк сa прeдстaвницaмa С

Сaрajeвo, 19.2.2018. гoдинe –  Прeдсjeдницa Цeнтрaлнe избo

Промовисање иницијативе за о

Сарајево,01.02.2018.године – Поводом иницијативе Удружења избор

Амбасадорица Савезне Републи

Сарајево, 25.01.2018.године – Данас је Централну изборну комиси

Уручено Увјерење о додјели м

Сарајево, 15.01.2018. године – Др. Ирена Хаџиабдић, предсједниц