LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 131 -> Kod biračkog mjesta: 131A054
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
131A001
BLAŽUJ 1
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA, BLAŽUJ, BLAŽUJ 118
1.
131A002
BLAŽUJ 2
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ,BLAŽUJ 118
1.
131A003
BLAŽUJ 3
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ ,BLAŽUJ 118
1.
131A004
BLAŽUJ 4
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ , BLAŽUJ 118
1.
131A005
BLAŽUJ 5
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ , BLAŽUJ 118
1.
131A006
BLAŽUJ 6
SEDMA OSNOVNA ŠKOLA BLAŽUJ , BLAŽUJ 118
1.
131A007
BUTMIR 1
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
1.
131A008
BUTMIR 2
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
1.
131A009
BUTMIR 3
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
1.
131A010
BUTMIR 4
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
1.
131A011
BUTMIR 5
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
1.
131A012
BUTMIR 6
OSMA OSNOVNA ŠKOLA BUTMIR ILIRSKA 2
1.
131A013
HRASNICA 1A
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
1.
131A014
HRASNICA 1B
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
1.
131A015
HRASNICA 1C
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
1.
131A016
HRASNICA 1D
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
1.
131A017
HRASNICA 1E
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
1.
131A018
HRASNICA 1F
ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA,PUT FAMOSA 33
1.
131A019
HRASNICA 2A
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A020
HRASNICA 2B
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A021
HRASNICA 2C
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A022
HRASNICA 2D
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A023
HRASNICA 2E
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A024
HRASNICA 2F
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A025
HRASNICA 2G
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A026
HRASNICA 2H
DRUGA OSNOVNA ŠKOLA HRASNICA ŠKOLSKA 1
1.
131A027
LUŽANI 1
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA ,MALA ALEJA 15
1.
131A028
LUŽANI 2
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
1.
131A029
LUŽANI 3
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
1.
131A030
CENTAR 1
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
1.
131A031
CENTAR 2
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
1.
131A032
CENTAR 3
PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA,MALA ALEJA 15
1.
131A033
PEJTON 1
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
1.
131A034
PEJTON 2
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
1.
131A035
PEJTON 3
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
1.
131A036
PEJTON 4
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
1.
131A037
PEJTON 5
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
1.
131A038
PEJTON 6
TREĆA OSNOVNA ŠKOLA NASIHE KAPIDŽIĆ HADŽIĆ 1
1.
131A039
OSIJEK 1
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
1.
131A040
OSIJEK 2
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
1.
131A041
OSIJEK 3
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
1.
131A042
OSIJEK 4
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
1.
131A043
OSIJEK 5
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
1.
131A044
OSIJEK 6
DESETA OSNOVNA ŠKOLA OSIJEK,OSIK 52A
1.
131A045
OTES 1
STAMBENI OBJEKAT (VL.KARAMEHIĆ MEDINA) BARSKA 57
1.
131A046
OTES 2
STAMBENI OBJEKAT (VL. "IMAS"DOO) BARSKA 6
1.
131A047
OTES 3
STAMBENI OBJEKAT (VL. "IMAS"DOO) BARSKA 6
1.
131A048
OTES 4
MZ OTES FADILA HADŽIĆA 13A
1.
131A049
OTES 5
MZ OTES FADILA HADŽIĆA 13A
1.
131A050
OTES 6
MZ OTES FADILA HADŽIĆA 13A
1.
131A051
RAKOVICA 1
DEVETA OSNOVNA ŠKOLA, RAKOVICA,RAKOVIČKA CESTA 339
1.
131A052
RAKOVICA 2
DEVETA OSNOVNA ŠKOLA, RAKOVIČKA CESTA 339
1.
131A053
RAKOVICA 3
DEVETA OSNOVNA ŠKOLA, RAKOVIČKA CESTA 339
1.
131A054
S KOLONIJA 1
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A055
S KOLONIJA 2
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A056
S KOLONIJA 3
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A057
S KOLONIJA 4
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A058
S KOLONIJA 5
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A059
S KOLONIJA 6
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A060
S KOLONIJA 7
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A061
S KOLONIJA 8
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A062
S KOLONIJA 9
PETA OSNOVNA ŠKOLA UMIHANE ČUVIDINE 58
1.
131A063
STUPSKO BRDO 1
MZ STUPSKO BRDO, KASIMA BEGIĆA 111
1.
131A064
STUPSKO BRDO 2
MZ STUPSKO BRDO ,KASIMA BEGIĆA 111
1.
131A065
STUP 1-BARE 1
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARE KOD STUPA 63
1.
131A066
STUP 1-BARE 2
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA ,BARE KOD STUPA 63
1.
131A067
STUP 1-BARE 3
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARE KOD STUPA 63
1.
131A068
STUP 1-BARE 4
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA, BARE KOD STUPA 63
1.
131A069
STUP 1-BARE 5
ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA,BARE KOD STUPA 63
1.
131A070
STUP 1-BARE 6
MZ STUP NIKOLE ŠOPA 52 A
1.
131A071
STUP 1- BARE 7
MZ STUP NIKOLE ŠOPA 52 A
1.
131A072
STUP 1 BARE 8
MZ STUP NIKOLE ŠOPA 52A
1.
131A073
STUP 2A
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
1.
131A074
STUP 2B
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
1.
131A075
STUP 2C
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
1.
131A076
STUP 2D
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
1.
131A077
STUP 2E
MZ STUP 2 DOBRINJSKA 2A
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
710
Ukupno važećih glasova
302
Ukupno nevažećih glasova30
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba