LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A002 -> Kod subjekta: 00882
Naziv subjekta
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Kandidat Redni broj Broj glasova %
DURANOVIĆ SAMIR 712094.49
ABAZOVIĆ SAMIR 66954.33
EMRIĆ JASMIN 15946.46
ALDŽIĆ AMEL 34333.86
VELADŽIĆ ERMIN 104132.28
SULJADŽIĆ ZEID 152721.26
BAJREKTAREVIĆ SALKO 13118.66
DIZDAREVIĆ ISMET 975.51
ŠAHINOVIĆ ALMA 232.36
DERVIĆ KEMAL 421.57
JUSIĆ ANELA 564.72
VELADŽIĆ AMRA 843.15
KRUPIĆ NAMIRA 1132.36
DEDIĆ JUSUF 1243.15
BULJUBAŠIĆ EMINA 1421.57
GROŠIĆ ALMIR 1632.36
KOVAČEVIĆ INDIRA 1732.36
LIVAKOVIĆ DŽEVAD 1864.72
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba