LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A007A -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 1480.00
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 12480.00
DIZDAREVIĆ LEJLA 2360.00
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 3360.00
EMINIĆ EDHAM 4360.00
ĐULIĆ AIDA 5360.00
KAUKOVIĆ RASIM 6360.00
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 7360.00
SIJAMHODŽIĆ SENADA 8360.00
VELADŽIĆ SUVAD 9360.00
LIVAKOVIĆ HAŠIM 10360.00
SKENDEROVIĆ MAIDA 11360.00
EMRIĆ HAMDIJA 13360.00
ALIČIĆ EMINA 14360.00
ĆORDIĆ SAFET 15360.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 16360.00
DŽINIĆ SEMIRA 17360.00
ŠAHINOVIĆ ELVIR 18360.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba