LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A007A -> Kod subjekta: 00008
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
CAZINKIĆ DALILA 5730.43
KRŽALIĆ FATIMA 2626.09
ŠAHINOVIĆ SUVAD 1521.74
PEHLIĆ EKREM 7313.04
ĐULIĆ SAMIR 328.70
VELIĆ ARMIN 400.00
VELIĆ ESAD 600.00
ŠAHINOVIĆ RENATA 800.00
MEHIĆ SAMRA 900.00
DURANOVIĆ MERSUD 1014.35
ŠAHINOVIĆ SANELA 1100.00
ĆOSIĆ HASAN 1214.35
ŠAHINOVIĆ ISMETA 1300.00
ZORIĆ OSMAN 1400.00
GROŠIĆ ELVEDIN 1500.00
MULALIĆ NAMIRA 1600.00
BALTIĆ HAŠIM 1700.00
DIZDAREVIĆ ELVIR 1800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba