LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A007B -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 100.00
DIZDAREVIĆ LEJLA 200.00
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 300.00
EMINIĆ EDHAM 400.00
ĐULIĆ AIDA 500.00
KAUKOVIĆ RASIM 600.00
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 700.00
SIJAMHODŽIĆ SENADA 800.00
VELADŽIĆ SUVAD 900.00
LIVAKOVIĆ HAŠIM 1000.00
SKENDEROVIĆ MAIDA 1100.00
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 1200.00
EMRIĆ HAMDIJA 1300.00
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ĆORDIĆ SAFET 1500.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1600.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
ŠAHINOVIĆ ELVIR 1800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba