LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A007B -> Kod subjekta: 00882
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Kandidat Redni broj Broj glasova %
DERVIĆ KEMAL 4840.00
EMRIĆ JASMIN 1525.00
DIZDAREVIĆ ISMET 9525.00
SULJADŽIĆ ZEID 15525.00
ALDŽIĆ AMEL 3315.00
ABAZOVIĆ SAMIR 615.00
DURANOVIĆ SAMIR 715.00
ŠAHINOVIĆ ALMA 200.00
JUSIĆ ANELA 500.00
VELADŽIĆ AMRA 800.00
VELADŽIĆ ERMIN 1000.00
KRUPIĆ NAMIRA 1100.00
DEDIĆ JUSUF 1200.00
BAJREKTAREVIĆ SALKO 1300.00
BULJUBAŠIĆ EMINA 1400.00
GROŠIĆ ALMIR 1600.00
KOVAČEVIĆ INDIRA 1700.00
LIVAKOVIĆ DŽEVAD 1800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba