LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A010 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
VELADŽIĆ ŠEFIK 1527.78
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 3211.11
SIJAMHODŽIĆ SENADA 8211.11
VELADŽIĆ SUVAD 9211.11
LIVAKOVIĆ HAŠIM 10211.11
EMRIĆ HAMDIJA 13211.11
DIZDAREVIĆ LEJLA 215.56
ĐULIĆ AIDA 515.56
KAUKOVIĆ RASIM 615.56
SKENDEROVIĆ MAIDA 1115.56
ŠAHINOVIĆ ELVIR 1815.56
EMINIĆ EDHAM 400.00
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 700.00
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 1200.00
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ĆORDIĆ SAFET 1500.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1600.00
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba