LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A010 -> Kod subjekta: 00882
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Kandidat Redni broj Broj glasova %
EMRIĆ JASMIN 1466.67
ALDŽIĆ AMEL 3466.67
DURANOVIĆ SAMIR 7466.67
ABAZOVIĆ SAMIR 6350.00
DEDIĆ JUSUF 12233.33
SULJADŽIĆ ZEID 15233.33
ŠAHINOVIĆ ALMA 2116.67
DERVIĆ KEMAL 4116.67
JUSIĆ ANELA 5116.67
VELADŽIĆ AMRA 8116.67
DIZDAREVIĆ ISMET 9116.67
VELADŽIĆ ERMIN 10116.67
KRUPIĆ NAMIRA 11116.67
BAJREKTAREVIĆ SALKO 13116.67
BULJUBAŠIĆ EMINA 14116.67
GROŠIĆ ALMIR 16116.67
KOVAČEVIĆ INDIRA 17116.67
LIVAKOVIĆ DŽEVAD 18116.67
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba