LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A013 -> Kod subjekta: 00004
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Kandidat Redni broj Broj glasova %
ŠAHINOVIĆ ELVIR 187169.61
VELADŽIĆ ŠEFIK 15856.86
ALEŠEVIĆ SEHUDIN 32827.45
DIZDAREVIĆ VEHBIJA 121413.73
VELADŽIĆ SUVAD 91110.78
EMRIĆ HAMDIJA 131110.78
LIVAKOVIĆ HAŠIM 10109.80
DIZDAREVIĆ LEJLA 243.92
EMINIĆ EDHAM 443.92
ĐULIĆ AIDA 532.94
KAUKOVIĆ RASIM 643.92
BAJREKTAREVIĆ SUVAD 743.92
SIJAMHODŽIĆ SENADA 800.00
SKENDEROVIĆ MAIDA 1110.98
ALIČIĆ EMINA 1400.00
ĆORDIĆ SAFET 1500.00
ŠAHINOVIĆ EDVIN 1654.90
DŽINIĆ SEMIRA 1700.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba