LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A015 -> Kod subjekta: 00513
Naziv subjekta
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
BPS-SEFER HALILOVIĆ
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
ĆOSIĆ ŠERIF 31047.62
PORIĆ NERMIN 1942.86
BAJRIĆ FEHIM 15523.81
KOVAČEVIĆ EMIRA 200.00
GROŠIĆ HAZIM 400.00
DIZDAREVIĆ KADIFA 500.00
MULALIĆ ESAD 600.00
ŠAKONJIĆ RAMO 700.00
CINAC AMELA 814.76
KRUPIĆ HUSEIN 914.76
CINAC HUSEIN 1000.00
EMINIĆ FERIDA 1100.00
ALDŽIĆ DŽEMAL 1214.76
ŠARIĆ HUSEIN 1300.00
GROŠIĆ HAJRA 1400.00
ČAUŠEVIĆ HUSEIN 1600.00
ŠAHINOVIĆ SADINA 1700.00
DIZDAREVIĆ SABID 1814.76
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba