LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A007A
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
005A001
BRIGOVI
BRIGOVI ŠKOLA
1.
005A002
BUĆEVCI
BUČEVCI ŠKOLA
1.
005A003
BUŽIM 1
OŠ BUŽIM
1.
005A004
BUŽIM 2
BUŽIM 2 , OSNOVNA ŠKOLA
1.
005A005A
ČAVA
ČAVA OSNOVNA ŠKOLA (NOVA)
1.
005A005B
ČAVA
ČAVA OSNOVNA ŠKOLA (NOVA)
1.
005A006
ELKASOVA RIJEKA
ELKASOVA RIJEKA ,ŠKOLA
1.
005A007A
KONJODOR
KONJODOR ŠKOLA
1.
005A007B
KONJODOR
KONJODOR ŠKOLA
1.
005A008A
LUBARDA
DOM MZ LUBARDA
1.
005A008B
LUBARDA
DOM MZ LUBARDA
1.
005A009A
MRAZOVAC
MRAZOVAC ŠKOLA
1.
005A009B
MRAZOVAC
MRAZOVAC ŠKOLA
1.
005A010
RADOČ
RADOČ ŠKOLA
1.
005A011A
VAROŠKA RIJEKA
VAROŠKA RIJEKA ŠKOLA
1.
005A011B
VAROŠKA RIJEKA
VAROŠKA RIJEKA ŠKOLA
1.
005A012
VRHOVSKA
VRHOVSKA ŠKOLA
1.
005A013
ZARADOSTOVO
DOM MZ - ZARADOSTOVO
1.
005A014
BUŽIM 3
OŠ BUŽIM
1.
005A015
BUŽIM 4
OŠ BUŽIM
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
814
Ukupno važećih glasova
406
Ukupno nevažećih glasova25
OPĆE INFORMACIJE
NACIONALNE MANJINE
Šifra
Kandidat
Broj glasova

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba