LOKALNI IZBORI 2012
POTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  06.11.2012
Skupština opštine -> Kod opštine: 005 -> Kod biračkog mjesta: 005A005B -> Kod subjekta: 00008
Naziv subjekta
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
BPS-SEFER HALILOVIĆ
DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT
NEZAVISNA LISTA BUŽIM
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
Manjina A
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
Kandidat Redni broj Broj glasova %
DURANOVIĆ MERSUD 10541.67
ŠAHINOVIĆ RENATA 8433.33
ŠAHINOVIĆ SUVAD 1325.00
ŠAHINOVIĆ SANELA 11216.67
ĐULIĆ SAMIR 318.33
KRŽALIĆ FATIMA 200.00
VELIĆ ARMIN 400.00
CAZINKIĆ DALILA 500.00
VELIĆ ESAD 600.00
PEHLIĆ EKREM 700.00
MEHIĆ SAMRA 900.00
ĆOSIĆ HASAN 1200.00
ŠAHINOVIĆ ISMETA 1300.00
ZORIĆ OSMAN 1400.00
GROŠIĆ ELVEDIN 1500.00
MULALIĆ NAMIRA 1600.00
BALTIĆ HAŠIM 1700.00
DIZDAREVIĆ ELVIR 1800.00
SEMANIĆ ESMA 9 235 6,00

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba