Finansijski izvještaji za 2012. godinu
Godišnji finansijski izvještaji za 2012. godinu
Informacija o dostavljenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka za 2012. godinu