Сједнице A- A+

44. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 29.4.2021 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 40. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 41. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 42. (хитна) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 43. (хитна) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Босанска Крупа
   2) Општинско вијеће Томиславград
 3. Приједлог Закључка о покретању поступка због кршења одредаба члана 1.10 став (1) тачка 6. Изборног закона Босне и Херцеговине
 4. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Бања Лука
   2) Општинске изборне комисије Бужим
 5. Приједлог Извјештаја о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 01.01. – 31.03.2021 године
 6. Остало

 

   Предсједник

 Жељко Бакалар

 

Сједнице