Сједнице A- A+

63. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 2.9.2021 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 60. (кореспондентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 61. (кореспондентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 62. (кореспондентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Добој
   2) Скупштина општине Источни Стари Град
   3) Скупштина општине Шамац
 3. Приједлог Рјешења у предмету Градске изборне комисије Широки Бријег
 4. Приједлог Коригираног захтјева за додјелу средстава из буџета за 2022. годину, Инструкција за буџетске кориснике бр. 2
 5. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку горива
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга продужења редовних лиценци и одржавање софвера
   2) именовању комисије за јавну набавку
 7. Остало

 

Предсједник

       Жељко Бакалар

 

Сједнице