Сједнице A- A+

43. (коресподентнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 31.8.2017 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање Извода из Записника са 42. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  2. Приједлог Одлуке о успостави Главног центра за бројање и именовању директора и замјеника директора Главног центра за бројање за проведбу пријевремених избора за начелника Општине Трново
  3. Приједлог Одлуке о именовање  главног контролора, замјеника главног контролора, контролора за обраду, унос и потврду резултата гласања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала на пријевременим изборима за начелника Општине Трново
  4. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона БиХ – брисање из Централног бирачког списка
  5. Приједлог Одлуке о избору најповољнијих понуђаћа за издавање авио карата за потребе Централне изборне комисије БиХ
  6. Остало

Замјењује предсједницу  

  Бранко Петрић, члан

 

Сједнице