Саопштења за јавност

Aмбaсaдa СAД-a у БиХ и Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ

Сaрajeвo, 16.10.2017. гoдинe – Дaнaс je Цeнтрaлну избoрну кoмисиjу БиХ пoсjeтилa дeлeгaциja Aмбaсaдe Сjeдињeних Aмeричких Држaвa у БиХ. У дeлeгaциjи су били гдин Nickolas Katsakis, сaвjeтник пoдсeкрeтaрa СAД-a зa Цeнтрaлну и Истoчну Eврoпу, гдин Craig Conway, пoлитички сaвjeтник у Aмбaсaди СAД-a у БиХ и гђa Bridget Trazoff, пoлитички службeник у Aмбaсaди СA...

Свечано отворен Центар за едукац

Сарајево, 09.10.2017.године – Данас је у Сарајеву, уз присуство

Водство и управљање конфликтима

У оквиру свог програма изборне помоћи Босни и Херцеговини, Савјет Еур

Дигитализација изборног процеса

Сарајево, 05.10.2017.године – Централна изборна комисија БиХ, В

Потврђени резултати пријевремени

Сарајево, 05.10.2017.године – Централна изборна комисија БиХ је

Амбасадор Бруце Г. Бертон, новои

Сарајево, 27.09.2017.године – Данас је Централну изборну комиси

Промовисана публикација о могућн

Сарајево, 27.09.2017.године – Данас је у Сарајеву одржана промо

Пријевремни избори за начелника

Сарајево, 24.09.2017. године – Данас су у Општини Трново одржан

Пријевремни избори за начелника

Сарајево, 24.09.2017. године – Данас се у Општини Трново одржав

Пријевремни избори за начелника

Сарајево, 24.09.2017. године – Данас се у Општини Трново одржав

Пријевремни избори за начелника

Сарајево, 24.09.2017. године – Данас се у Општини Трново одржав

У недјељу пријевремни избори за

Сарајево, 22.09.2017. године – У недјељу, 24.09.2017. године од

Окончана ревизија финансијских

Сарајево, 21.09.2017. године – Централна изборна комисија БиХ ј