Сједнице A- A+

2. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 15.1.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 60. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 61. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 62. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  УсваQјање Извода из Записника са 64. (хитне, кореспондентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 65. (хитне, кореспондентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 1. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  - Извјештај о реализацији закључака са сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2019. години
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Добој
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Бановићи
   2) Бусовача
   3) Илиџа
   4) Травник
   5) Завидовићи
 4. Остало и разно


 

  Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице
2 сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
15.1.2020 1
1 (хитна, кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
9.1.2020 14:00:00
65 (хитну, кореспондентну) сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
31.12.2019 1
64 (хитнa, кореспондентнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
26.12.2019
63сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
19.12.2019 1