Сједнице A- A+

56. (коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 9.11.2017 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Извјештај о извршеним провјерама пријава за овјеру коалиција за учешће на пријевременим изборима за начелника Општине Гламоч са приједлогом одлуке
  2. Приједлог Програма рада Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину
  3. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку намјештаја за опремање Центра за едукацију у анексу зграде Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  4. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за пријем, евиденцију и поступање с пријавама корупције и неправилности
  5. Остало

 

Zamjenjuje predsjednicu   

    Stjepan Mikić, član

Сједнице