Сједнице A- A+

6. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 22.2.2018 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Пале (ФБиХ)
 2. Приједлог Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Бихаћ
   2) Источни Дрвар
 4. Приједлог Закључка о усвајању Елабората о извршеном попису/инвентарисању имовине и обавеза Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на дан 31.12.2017. године
 5. 1) Информација о реализацији закључака са 57. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине одржане 16.11.2017. године
  2) Приједлог закључака о покретању поступка утврђивања одговорности политичких странака због основане сумње да су прекршиле одредбе Закона о финансирању политичких странака
 6. Остало


Сједнице