Сједнице A- A+

23. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 31.5.2018 12:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 22. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. 1) Извјештај о извршеним провјерама политичких странака и независних кандидата са пријелогом одлука за овјеру/одбијање, односно обавијести о недостацима
  2) Приједлог одлука о утврђивању права кориштења права политичких странака у изборну сврху
 3. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Општинско вијеће Равно
 4. Информација о стању попуњености изборних комисија основних изборних јединица на дан 29. 5. 2018. године
 5. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Сребреница
   2) Усора
 6. Приједлог Одлуке о уплати годишње чланарине Удружењу свјетских изборних тијела (А-WЕБ) за 2018. годину
 7. Приједлог Одлуке о уплати годишње чланарине Удружењу еуропских изборних званичника (АЦЕЕЕО) за 2018. годину
 8. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку штампања и паковања гласачких листића
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку рачунарске опреме – четири бладе сервера са припадајућом лиценцом и пратећом опремом
 10. Приједлог Одлуке о:
   1) поништењу поступка јавне набавке закупа компјутерске опреме за потребе проведбе Општих избора 2018. године – ЛОТ 1 – закуп рачунара
   2) избору најповољнијег понуђача за набавку услуга закупа мултифункционалних копир апарата (копир апарат, мрежни принтер и скенер) – ЛОТ 2
 11. Приједлог Одлуке о покретању поновног поступка набавке закупа компјутерске опреме за потребе проведбе Општих избора 2018. године – ЛОТ 1 – закуп рачунара
 12. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања и паковања изборног материјала за Опште изборе 2018. године:
   1) услуге штампања коверата и ознака за бирачка мјеста – ЛОТ 2
   2) услуге израде фасцикли са сухим жигом и штампање цертификата за додјелу мандата – ЛОТ 4
   3) поништење јавне набавке услуга штампања образаца за бирачка мјеста, изборне комисије и Главни центар за бројање, и штампање постера за бирачка мјеста и изборне комисије – ЛОТ 3
 13. Приједлог Одлуке о покретању поновног поступка за набавку услуга штампања и паковања изборног материјала за Опште изборе 2018. године – набавка услуга штампања образаца за бирачка мјеста, изборне комисије и Главни центар за бројање, и штампање постера за бирачка мјеста и изборне комисије – ЛОТ 3
 14. Остало

 

Предсједница         

Др Ирена Хаџиабдић

Сједнице