Сједнице A- A+

24. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 7.6.2018 12:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 23. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Извјештај о извршеном прегледу пријава политичких странака и независних кандидата за учешће на Општим изборима 2018. године након отклањања недостатака и неправилности у пријавама, са приједлогом одлука о овјери / одбијању
 3. Приједлог Одлуке по жалби политичке странке Напредна Српска – НС
 4. Приједлог Одлуке у предмету политичке странке Српска радикална странка Др Војислав Шешељ
 5. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Грачаница
 6. Приједлог Закључка у предмету примјене члана 1.8 став (4) и став (6) и члана 1.10 став (1) тачка 6. Изборног закона Босне и Херцеговине
 7. Приједлог одлука у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци клима система
   2) именовању Комисије за набавку клима система
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку амбалажног материјала за потребе провођење Општих избора 2018. године
 10. Остало

 

Предсједница  

Др Ирена Хаџиабдић

 

Сједнице