Сједнице A- A+

51. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 13.9.2018 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 47. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 48. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Илијаш
   2) Општинско вијеће Велика Кладуша
 3. Извјештај о достављеном захтјеву за акредитовање изборних посматрача за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2018. године са приједлогом одлуке
 4. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању директора и замјеника директора Главног центра за бројање за Опште изборе 2018. године
 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о организовању едукације чланова бирачких одбора за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине
 7. Остало


Сједнице