Сједнице A- A+

28. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 13.3.2019 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 23. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 24. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Одлуке о II допуни Одлуке о потврђивању резултата посредних избора и додјели мандата за Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – Општи избори 2018. године
 3. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Народна скупштина Републике Српске
   2) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   3) Скупштина Посавског кантона
   4) Скупштина Средњобосанског кантона
   5) Општинско вијеће Витез
   6) Општинско вијеће Жепче
   7) Општинско вијеће Купрес
   8) Општинско вијеће Оџак
   9) Општинско вијеће Сански Мост
   10) Скупштина општине Источни Мостар
 4. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Бихаћ
   2) Општинске изборне комисије Источно Ново Сарајево
   3) Општинске изборне комисије Костајница
 5. Приједлог Одлуке по приговору независног кандидата на пријевременим изборима за градоначелника Града Добој, Јовановић Игора, у поступку утврђивања кршења одредбе члана 7.4 став (1) тачка 3. Изборног закона Босне и Херцеговине од стране Шајиновић Небојше, кандидата Српске демократске странке на пријевременим изборима за градоначелника Града Добој
 6. Приједлози одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 7. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице