Сједнице A- A+

29. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 25.6.2020 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Какањ
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Братунац
 3. Приједлог Исправке пречишћеног текста Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини
 4. Приједлог Правилника о измјени Правилника о употреби и изради извода из Централног бирачког списка
 5. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 6. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за јавну набавку број: 07-2-16-3-106-2/20 од 13.02.2020. године
 7. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга транспорта изборног материјала
 8. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга:
   1)израда и преснимавање видео спота за Локалне изборе 2020. године – ЛОТ 1
   2)израда и преснимавање мотивацијског видео спота и аудио џингла за Локалне изборе 2020. године – ЛОТ 2
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) избору најповољнијег понуђача за набавку амбалажног материјала (ПВЦ вреће) за бирачка мјеста и складиште Централне изборне комисије Босне и Херцеговине – ЛОТ 1
   2) поништењу поступка јавне набавке амбалажног материјала (картонске кутије) за бирачка мјеста и складиште Централне изборне комисије Босне и Херцеговине – ЛОТ 2
 10. Приједлог Одлуке о набавци амбалажног материјала (картонске кутије) за бирачка мјеста и складиште Централне изборне комисије Босне и Херцеговине - ЛОТ 2, поновљени поступак
 11. Приједлози закључака о обустави поступка утврђивања одговорности политичких партија које нису доставиле годишњи финансијски извјештај за 2019. годину
 12. Остало

 

Предсједница

    Вања Бјелица-Прутина

 

Сједнице