Сједнице A- A+

43. сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 30.7.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 35. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 36. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 37. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 38. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 39. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Рјешења о именовању предсједника Општинске изборне комисије Сански Мост
 3. Приједлог Полугодишњег извјештаја о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 30. 6. 2020. године
 4. Приједлог Изјаве о опредјељености за равноправност полова
 5. Остало

 

  Предсједник

Жељко Бакалар

 

Сједнице