Саопштења за јавност A- A+

Неистините тврдње које се пласирају у јавност о “нестанку више од 35 тона гласачких листића”


Сарајево,03.04.2018.године – Централна изборна комисија БиХ одбацује као неистините тврдње које се пласирају у јавности о „нестанку више од 35 тона гласачких листића“. Портал који је пласирао такве информације није засновао своје тврдње на званичном документу Централне изборне комисије БиХ, односно Извјештају комисије о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ број 07-2-50-2-164-8/14 који је једногласно усвојен на 18. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 24.04.2014. године. Утврђивање чињењеничног стања у Складишту ЦИК БиХ је проведено на захтјев управо Централне изборне комисије БиХ а због пресељења складишта на другу локацију.

 

У вези са лажном причом о „нестанку више од 35 тона гласачких листића“, у медијима су злонамјерно извучени из контекста и пласирани само поједини дјелови Извјештаја о извшеној ревизији Централне изборне комисије БиХ за 2016. годину којег је објавио Уред за ревизију Институција БиХ, без навођења коначног мишљења ревизора.  Наведени Извјештај је доступан под линком:

 http://www.revizija.gov.ba/revizioni_izvjestaji/finansijska_revizija/Izvjestaji_2016/?id=5509                      

 

У интересу истинитог информисања јавности, истичемо да се у ревизорском извјештају  поред осталог наводи: „Према нашем мишљењу, финансијски извјештаји Комисије приказују фер и истинито, у свим материјалним аспектима, стање имовине, обавеза и извора средстава на 31.12.2016. године и извршење буџета за годину која се завршава на наведени датум, у складу са прихваћеним оквиром финансијског извјештавања.“, као и „Према нашем мишљењу, активности, финансијске трансакције и информације приказане у финансијским извјештајима Комисије за 2016. годину у складу су, у свим материјалним аспектима, са законима и другим прописима којима су регулисане.“.

 

Такође, подсјећамо јавност да су сви досадашњи детаљни извјештаји о провођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ усвојени у Парламентарној скупштини БиХ, да су сви досадашњи извјештаји о извршеној ревизији Централне изборне комисије БиХ позитивни,  те да је рад Централне изборне комисије БиХ континуирано подложан провјерама надлежних државних органа.

 

Дакле, све евиденције у Складишту ЦИК БиХ су уредно вођене и воде се. Пласирана је лаж о нестанку више од 35 тона гласачких листића, и то је само једна у низу лажи пласираних у посљедње вријеме на штету Централне изборне комисије БиХ.

 

Саопштења за јавност

Уручена Увјерења о додјели манда

Сарајево,19.03.2019 године – Након што су се стекли законом про

Потврђени резултати и додјељени

Сарајево,13.03.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Потврђени резултати пријевремени

Сарајево,06.03.2019 године – Након што су се стекли услови, одн

Додјељени недостајући мандати из

Сарајево,05.03.2019 године – На основу утврђених Критерија и по

Утврђени критерији и поступак по

Сарајево,27.02.2019 године – Поштујући уставни принцип паритета

Потврђени резултати и додјељени

Сарајево,25.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати и додјељени м

Сарајево,20.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђивање и потврђивање изборни

        Сарајево,18.02.2019 године – Јучер

Одржани пријевремени избори за н

Сарајево,17.02.2019 године – Данас су  одржани  прије

Потврђена још два мандата из ред

Сарајево,17.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при